TOPRAK VE EKOLOJİ LABORATUVARIMIZ KARŞILAŞTIRMA TESTLERİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

TOPRAK VE EKOLOJİ LABORATUVARIMIZ KARŞILAŞTIRMA TESTLERİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ


TOPRAK VE EKOLOJİ LABORATUVARIMIZ KARŞILAŞTIRMA TESTLERİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

  Ülkemizin 1979 yılında imza attığı “Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi” ormanlarımızın sağlığını sabit olarak belirlenen deneme alanlarında izleme yükümlülüğü getirmiştir. ICP-Forests organizasyonu kapsamında ortak metot birliği ile gerek gözlem alanları gerekse laboratuvar çalışmaları yapılmakta olup, hava kirliliğinin orman ekosistemlerinin sağlığı üzerindeki etkileri 42 ülkede izlenmekte ve incelenmektedir.


Ülkemizin 2006 yılında dahil olduğu bu organizasyon kapsamında bazı gözlem ve analizlerin yapıldığı 612 adet Seviye I ile, yoğun gözlem ve analizlerin yapıldığı 52 adet Seviye II deneme alanı ormanlarımıza aplike edilmiştir. Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında sabit deneme alanlarından belirli aralıklarla toprak, ibre/yaprak, döküntü, çökelti ve toprak solüsyonu örnekleri alınarak analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple 2009 -2011 yılları arasında İzmir Urla’da yeni bir tesis inşa edilerek bina, tesisat ve cihazlar bakımından Avrupa standartlarında nitelikli bir laboratuvar kurulmuştur.


Urla’daki Toprak ve Ekoloji Laboratuvarı ülkemizdeki ICP-Forests çalışmalarından sorumlu tek laboratuvar olup,  laboratuvar analizlerinin Uluslararası düzeyde kabul edilebilir olması için ise ring testlerine tabi tutulması ve testleri geçmesi gerekmektedir.


Bu kapsamda ICP-Forests Laboratuvarlar Karşılaştırma Testleri’ne yapmış olduğumuz başvuru sonucunda Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından tesis edilen Toprak ve Ekoloji Laboratuvarı ring testlerinden başarıyla geçerek laboratuvarımızın toprak, su ve bitki analizi konularında Uluslararası standartlarda kabul görmesi sağlanmıştır.