Reklam
 • Reklam
Orman Ürünlerinde Üretim-Tüketim ve Ahşap Evler
Ramin Aghayev

Ramin Aghayev

Rusya'dan Haber

Orman Ürünlerinde Üretim-Tüketim ve Ahşap Evler

19 Temmuz 2018 - 12:54 - Güncelleme: 19 Temmuz 2018 - 12:57

Türkiye’de yaşanan son gelişmeler hariç dünya genelindeki eğilimlere baktığımız zaman kısaca ahşap ürünlerindeki üretim ve tüketim artışının hızlandığını söyleyebiliriz. Konuyu biraz da ha açmak gerekirse, Asya’daki ekonomik büyüme, Kuzey Amerika’daki toparlanan konut piyasası ve özellikle de gelişmiş ülkelerde, nihai tüketicilerdeki çevre duyarlılığı farkındalığın artışı (ve bunun Paris İklim Anlaşması gibi sonuçları) ahşaba ve ahşap ürünlerine olan talebi ve dolayısıyla da üretimi tetikleyici olarak göstereceğimiz ciddi birkaç sebep.

Global Tüketimde Lider Ülkeler

Konuyu ürün grubu olarak ele aldığımızdaysa ana global tüketimde ana aktörlerin şu şekilde belirlendiğini görebiliriz:

 • Endüstriyel tomrukta: ABD (%18); Çin (%11); Rusya (%9); Kanada (%8); Brezilya (%8); Endonezya (%4); İsveç (%4); Finlandiya (%3); Hindistan (%3); Almanya (%3).
 • Ahşap pellette: Birleşik Krallık (%26); İtalya (%7); Almanya (%7); Danimarka (%7); ABD (%7); Güney Kore (%6); İsveç (%6); Fransa (%4); Belçika (%4).
 • Fırınlı kerestede: Çin (%24); ABD (%22); Almanya (%4); Kanada (%4); Japonya (%3); Brezilya (%3).
 • Ahşap panellerde: Çin (%49); ABD (%11); Almanya (%3); Rusya(%3).

Global Üretimde Lider Ülkeler

Global üretimdeyse ana aktörlerin ise şu şekilde sıralandığını görmek mümkün:

 • Endüstriyel tomrukta: ABD (%19); Rusya(%11); Çin(%9); Kanada (%8); Brezilya(8%); Endonezya (4%); İsveç(4%); Finlandiya (3%); Hindistan(3%).
 • Ahşap pellette: ABD (%22); Kanada (%10); Almanya(%7); İsveç(%6); Letonya (%5); Vietnam (%5); Estonya (%4); Fransa (%4); Avusturya (%4); Portekiz(%4); Rusya(%3); Polonya(%3).
 • Fırınlı kerestede: ABD (%17); Çin (%17); Kanada (%11); Rusya(%8); Almanya (%5); İsveç (%4); Breziya (%3).
 • Ahşap panellerde: Çin (%51); ABD (%); Rusya(%4); Kanada (%3); Almanya(%3); Breziya(%3).

Yükselen Değer : Ahşap Pelet

Özellikle alterntaif enerji kaynaklarına olan talepteki artışla birlikte ahşap pellet üretim ve tüketiminde son senelerde ciddi artış kaydedilmiştir. Nitekim bu ürün grubuna ciddi yatırımlar yapan Baltık ülkeleri (Letonya, Lİtvanya ve Estonya) şu an 3 milyon tonu/yılı aşkın üretim hacimleriyle Almanya ve Kanada’yı da geçerek ABD’den sonra dünyanın en büyük 2. üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükselmiş durumda. Kısaca özetlemek gerekirse Avrupa ve Kuzey Amerika, neredeyse toplam ahşap pelletin (30 milyon ton/yıl) yarıdan çoğunu hem üretiyor, hem de tüketiyor.

Ahşap Evler ve Dünya

Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi ahşap ürünlere (ahşap panel, endüstriyel tomruk ve fırınlı kereste) olan talebin ve üretim kapasitesinin artışını etkileyen ana faktörlerden bir diğeri de dünya genelinde ve özelllikle de 2008 ekonomik krizinden sonra toparlanmaya başlayan konut yapımı. Bu yazımızda ahşap ev/konut yapımına mercek tutmak istiyoruz.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var:  ahşap eve olan talepteki artışla birlikte özellikle son senelerde OSB panel, LVL, CLT panel (X lam) gibi ürünlerin de üretiminde ciddi bir artış olduğunu gözlemlemek mümkün.

Ahşap Evler'in Avantajları

Özellikle Japonya, ABD, Kanada, İsveç, Finlandiya, Danimarka v.s. gibi gelişmiş ülkelerde ciddi talep artışı gösteren ahşap evlerin avantajları kısaca şunlardır:

 • Diğer yapılarla karşılaştırdığımız zaman ahşap evlerin kullanılan hammeddenin esnekliği v.s. gibi özellkleriyle sismik aktiviteye/depreme daha fazla dayanıklıdır.
 • Yapılardaki ahşabın uzun süreli kullanımı doğrudan atmosferdeki CO2(karbındioksit) miktarını etkiler. Örneğin, bazı araştırmalara göre orta ölçekli (110-150 m2) bir ahşap ev 20 yıl boyunca bir ailenin kullandığı otomobil emisyon atığına tekabül eden yaklaşık 40 ton CO2’yi emdiği belirtilmiştir.
 • Yine ahşap ev yapımında fabrika imalatının yüksek oluşunudan dolayı hem işgücü gibi bir maliyetten, hem de zamandan ciddi tasarruf edildiği gibi, hava şartlarından etkilenerek yaşanacak herhangi bir gecikmenin de payı azalmış olur.
 • Nem geçirmez olması.
 • Ve yine en önemlilerinden biri ahşap evlerin daha sağlıklı, yani nefes alıyor olması.

Ahşap Evler'in Yetersiz Yaygınlığının Sebepleri

Ahşap evlerin bu kadar ciddi avantajları olamsına rağmen gelişmiş ülkeler hariç neden bu kadar yaygın olmamasına baktığımız zaman şu birkaç maddenin altını çizmek gerekiyor:

 • Makine Sıkıntısı. Genel olarak refah seviyyesi aşağı olan ülkelerde ağaç işleme makineleri sanayii de genel sanayi krizinden nasibini almış diyebiliriz. Bunun aksine ahşap evlerin yaygın olduğu gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hem teknoloji bakımından, hem de makine, ekipman bakımından diğer ülkelere göre çok daha ileri seviyyede olduklarını görebiliriz. Taşıma suyla değirmen tabi bir yere kadar dönüyor. Eğer bir ülke ahşap ev konusunda da ilerlemek istiyorsa, ülke olarak sanayisine ciddi yatırımlar yapmak zorunda.
 • Bir diğer konu da şu ki, kanalizasyon gibi hayati önel arz eden sorunların çözülmüş olması. Ahşap ev yapımı yaygın olan ülkelere baktığımız zaman bu yapıların, en azından şimdilik, daha çok az katlı yapılar olduğunu görebiliriz. Bu da bu yapıların daha büyük alanlara yayılmasını ve dolayısıyla da su ve kanalizasyon gibi alt yapıların çözülmüş olmasını gerektiren bir ön şarttır.
 • Başka bir engeli de yatırım olarak ele alabiliriz. Özellikle gelişmiş ülkeler de ahşap ev yapımı teşvik edildiği için, ve genelde de banka kredi faizleri çok daha düşük olduğu için ahşap ev yapımındaki malzemeleri çok daha fazla işletme üretebiliyor ve tabii olarak bu da hem sektör olarak şahsi sermaye dışında sağlıklı kalkınmayı, hem de malzeme fiyatlarındaki rekabeti ve diğer konutlara nazaran daha uygun fiyat politikalarını ve dolayısıyla da yüksek talebi doğurmuş oluyor. 
 • Yine başka bir engel de hastane, yol, okul gibi altyapı sıkıntısını belirtebiliriz.
 • Ve en son olarak da ahşap evlere olan güvensizlik. Bu önyargının sebebini anlamak mümkün değil. Bu konuyu dergimizde daha önceki bir habere havale ederek (https://www.ahsapglobal.com/neden-ahsap-ev-yandi-deniliyor/260/ ) yazımızın birinci bölümünü burada sonlandırmak istiyorum.

Bir sonraki yazımızda ülkelere göre ahşap ev verileri, ahşap ev yapıları analizi konularıyla yazı dizimizi birlikte tamamlayacağız.

Saygılarımı sunuyorum...

 

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar