Reklam
  • Reklam
Dünya'da Orman Kaynakları (2)
Ramin Aghayev

Ramin Aghayev

Rusya'dan Haber

Dünya'da Orman Kaynakları (2)

15 Mart 2018 - 17:38 - Güncelleme: 15 Mart 2018 - 17:40

Ahşap Global Dergisinin değerli yazarlarından Ramin Aghayev Ocak 2018 sayısından başlattığı "dünya'da orman kaynakları ve değerlendirilmesi" yazı dizisinin ikinci bölümünü Ahşap Global Dergisi ve Türkiye Orman Ürünleri Sektörü için kaleme aldı.

Siz değerli okurlarımız için FRA (Global Forest Resources Assesstment)veri tabanlı hazırlamış olduğumuz dünya orman kaynakları yazı dizimizin ikincisinde ormanların hayatımıza ekonomik ve sosyal etkilerinden bir miktar veri tabanlı bahsetmek, yine önemli bulduğumuz birkaç hususu da sizinle paylaşmak istiyoruz.

Orman kaynaklarının nasıl değiştiğini doğru anlayıp tespit etmek, (sürdürebilir) orman kaynakları yönetimi hakkındaki politikanın da doğru belirlenmesine ve dolayısıyla da devlet ve özel yatırım rotasının da doğru çizilmesine katkı sağlayan en büyük etkendir. Yine gelecek kuşaklara ormanların sosyo-ekonomik ve ekolojik işlevlerini sunmak için gerekli miktarda orman kaynaklarının muhafaza edilmesi de sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir ön şartıdır.

Bu amaçla yola çıkan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) global ölçekte ilk orman kaynakları değerlendirme raporunu 1948 senesinde yayınlamıştır. En son 2015 senesinde yayınlanan rapordaysa 155 ülkenin yanısıra 6 bağımsız uluslararası örgütün de bu işe ciddi katkı sağladığının altını çizmek isityoruz. Buradan şu çıkarımlarda da buluna biliriz: Son 2-3 asırdır yaşanan sanayi devrimi ve kentleşmenin getirdiği ciddi orman kıyımına karşın günümüz insanı orman kaynaklarının doğru değerlendirme adına çevre bilinci kazanıyor ve teknolojinin de sunmuş olduğu imkanlarla daha doğru değerlendirme adına gayret gösteriyor.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz haritada ülkelerin yüzölçümlerine göre orman alanlarının orantısını görebilirsiniz. (2015 verilerine istinaden).

Dünyanın en fazla orman alanları en yüksek gelir düzeyi olan ülkelerde odaklanmış durumda. Bu sıralamayı ortalamın üstünde, ortalamın altında ve en düşük gelir düzeyindeki ülkeler takip ediyor (bu veriler Temmuz 2013 tarihinde Dünya Bankası tarafından belirlenen gelir düzeyleri hakkındaki bilgilere dayalıdır).

Bu sıralama yine doğal ve plantasyon orman alanları için de geçerlidir (FIGURE 3).

Diğer taraftan insan nüfusu arttıkça, orman alanları da azalmaya devam ediyor. Bu özellikle son birkaç yüzyılda artarak devam eden ancak çok eskilere dayanan bir eğilimdir. Kişi başına düşen orman alanlarındaki ve genellikle orman alanlarındaki azalma eğilimi tabii ki tüm iklim bölgelerinde eşit değildir. Özellikle tropikal bölgelerde orman alanları son çeyrek asırda %50, subtropikal bölgelerdeyse %35 civarında bir azalma kaydedilmiştir.

Dünya orman fonunun 1,2 milyar hektarı(toplam kapasitenin %30’u) ahşap üretiminde kullanılıyor. Ve bu hacmin yarısından çoğu da gelir düzeyi en yüksek ülkelerin payına düşmektedir. Gelir düzeyi en düşük ülkelerin bu pastadan paylarısa ancak %8'dir. (Figure 1).

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi 2011 senesi resmi verilerine göre toplam ahşap üretimi 3 milyar metreküp olmuştur. Bu rakam mevcut ağaç kaynaklarının %0,6’na denktir. Aşağıdaki tabloda(Tablo 1) dünyanın en fazla ağaç kesen ülkeleri listesi verilmiştir. Yine daha önceki yazımızda da belirtmiş olduğumuz gibi bu ağaçların neredeyse yarısı odun olarak kullanılmaktadır.

 

Tablo 1.

#

ülke

Toplam ağaç kesimi, (bin.m3)

Odun olarak kullanılan ağaçların toplama oranı,

%

1

India

434 766

88,6

2

United States of America

324 433

12,5

3

Brazil

228 929

50,7

4

Russian Federation

197 000

22,2

5

Canada

149 855

2,5

6

Ethiopia

104 209

97,2

7

Democratic Republic of Congo

81 184

94,4

8

China

74 496

9,3

9

Nigeria

72 633

87,0

10

Sweden

72 103

8,2

 

Total

1 739 608

 

 

Ahşap ürünlere talep her geçen sene artmaya devam ediyor. Diğer taraftan refah seviyyesi yüksek ülkelerde ilerleyen yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına olan eğilimden dolayı ağaç biraz daha fazla odun/yakıt hammaddesi olarak kullanacağa benziyor.

***

Ormancılığın Gayri Safi Yurt İçindeki Hasılada Payı

FAO resmi verilerine göre 2011 yılında, ormancılık sektörünün küresel GSYİH'ya katkısı 600 milyar dolar, yani yaklaşık% 0.9 olmuştur. Ancak bu katkının düşük gelir düzeyindeki ülkelerde GSYİH'ya oranı, yüksek gelir düzeyindeki ülkelere göre çok daha fazladır.

Ormancılıkta istihdam

Ormancılık faaliyetleri, genelde başka istihdam olanaklarının çok az sayıda bulunduğu kırsal alanlar için tipiktir ve dolayısıyla da bu topluluklarda istihdamın sağlanması özellikle önemlidir. 2010 senesi verilerine göre dünyada ormancılıkta 12,7 milyon kişi istihdam edilmektedir. Bu rakamın %79’unu Asya Kıtası (başta Bangladeş, Hindistan ve Çin olmak üzere)oluşturmaktadır.

Ancak maalesef ormancılık sektöründeki istihdam raporları, özellikle kayıt dışı ya da yarı zamanlı istihdamdan dolayı, verileri eksik yansıtmaktadır.

Sürdürülebilir orman kaynakları yönetimi için sertifika

Geçen yazımızda da belitmiş olduğumuz gibi 2000 ile 2014 seneleri arasında sertifikalı orman alanları müthiş bir artış göstererek 14 milyon hektardan 438 milyon hektar üzerinde bir seviyeye çıkmıştır. FSC veya PEFC (PEFC sertifikalı orman alanları -  %58’i, FSC sertifikalı - %42)gönüllü sertifika olmakla birlikte fiili olarak bir çok gelişmiş ülke bu sertifikalar olmadan hiçbir orman ürünü mamülü ithal/ihraç etmemektedir.

Yazımızın son kısmında 2010 – 2015 senelerinde en fazla orman alanı artışı kaydeden ülkelerin listesini sizinle paylaşıp şimdilik yazımızı bitirmek isitioruz.

 

Ülke

Yıllık orman alanı net büyüme

Alan

(bin hektrar)

Oran

%

1

China

1 542

0.8

2

Australia

308

0.2

3

Chile

301

1.8

4

United States of America

275

0.1

5

Philippines

240

3.3

6

Gabon

200

0.9

7

Lao People’s Dem.Rep.

189

1.0

8

India

178

0.3

9

Viet Nam

129

0.9

10

France

113

0.7

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar