Reklam
  • Reklam
Ahşap İçin 8 Ayda 21 Faaliyet
Celalettin AKÇA

Celalettin AKÇA

Ahşap İçin 8 Ayda 21 Faaliyet

29 Ocak 2018 - 16:03

TORİD (Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) ve UAB (Ulusal Ahşap Birliği) 2017 yılında güçlerini birleştirdi ve Ahşabın Türkiye'de geliştirilmesi ve stratejik sektör haline gelebilmesi için Mayıs ayında düğmeye basarak 8 ayda tam 21 farklı girişim ve faaliyete imza attı. UAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri ayrıca TORİD Yönetim Kurulu Üyesi olan ve sektörün önde gelen isimlerinden olan Celalettin AKÇA 2017 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri kaleme aldı.

 

1- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri(SDG-SKH) toplantısı: 02.05.2017 

2 Mayıs 2017 de derneğimizi temsilen İstanbul Sanayi Kalkınma Bankası salonlarında yapılan Kalkınma Bakanlığının organize ettiği "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi" kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) Türkiye’deki mevcut durumunun ortaya konulması ve politika önerilerinin geliştirilmesi amacı ile kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından sektördeki öncül aktörlerin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısına katıldık.

 

2- TORİD (Masif Ahşap sektörünün gelişimi için) Eylem Planı 1-2-3 Çalıştayı 13.05.2017

13 mayıs 2017 de Green Park Otel Pendik İstanbul toplantı salonlarında yapılan ve Aralık 2016'da yapılan Arama konferansının devamı olarak gerçekleştirilen Eylem planı 1-2-3 çalıştayına Dernek Yönetim Kurulları ve üyelerinden ayrıca sektör ve sektör dışı birçok ilgili kişi katılmış ve çalıştaya fikir ve görüşleriyle katkı sağlamışlardır. Çalıştay toplam 40 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Masif ahşap sektörünün gelişebilmesi için yapılması gereken faaliyet önerileri uygulanan önem ve zorluk ölçme yöntemi ile tasnif edilmiş ve 4 ana başlık altında toplanmıştır.

 

3- TOBB Orman Ürünleri Sektör Meclisi Başkanı Sn. Ahmet Kahraman’ı Ziyaret: 22.05.2017

22.05.2017. Görüşmede Orman Ürünleri sektörünün sorunları ele alındı. OGM’nin Tomruk satışında uyguladığı fonların kaldırılması çalışmaları ele alındı ve TOBB Orm. Ür. Sektör Raporunun daha sağlıklı ve güncel bilgiler ile hazırlanması konusu görüşülerek başkanın desteklerini bildirdi ve çalışmaların başlaması talimatı verdi. Bu Raporların günceli yansıtmadığı ve bunların sahada daha detaylı çalışmalar yapılarak sektörün her dalındaki faaliyetleri ve ekonomik büyüklükleri yansıtması ve sonuçlara göre politika önerileri sunması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

 

4- Kalkınma Bakanlığı Ziyareti 22.05.2017

22.05.2017 de Ankara’da Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Sn. Emin Sadık Aydın ziyaret edildi. Toplantıda Sn. Genel Müdürün çalışma arkadaşları Daire başkan ve uzmanlar hazır bulundular. Bu toplantıda hazırlık çalışmaları başlamış olan 11. Kalkınma Planları ve diğer mevcut programlarda orman ürünleri sektörünün daha etkin yer alması, Çalışmaları devam eden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Programında sektörün sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkılarının iyi anlatılması ve gereken yerin verilmesi, Sektör ile Kalkınma Bakanlığı ilgili birimlerinin daha yakın çalışması ve karşılıklı katılımın sağlanması,

Orman ürünleri sektörünün çevre faktörlerini de içine alacak şekilde stratejik sektör olarak tanımlanması gereği konuşuldu, değerlendirildi.

 

5- Orman Ürünleri ve Kalkınma toplantısı 30 Haziran-1 Temmuz 2017

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi UNDP-Türkiye ve Kalkınma Bakanlığı yöneticileri ile Orman ve Orman ürünleri sektörlerinin kalkınmaya katkılarının artırılmasına dönük yapılabilecek faaliyetler ve durum değerlendirmesi toplantısı Bolu Gazelle Otelde yapıldı. Toplantıda OGM danışmanı, ekonomist ve Kalkınma uzmanları yer aldı. Toplantıya TORİD ve UAB derneklerimizi ve sektörü temsilen UAB Genel Sekreter Celalettin Akça katıldı. Toplantı UNDP-Türkiye’nin kişilere özel çağrısı ile gerçekleşti.

Toplantıda Orman ürünleri özellikle ahşap sektörünün potansiyeli değerlendirildi ve bu sektörün desteklenmesi halinde kalkınmaya ciddi katkısı olacağı üzerinde duruldu. İlgili kurumlar ile temasa geçerek Kalkınma Bakanlığı formatında bir yatırım programı projesi hazırlanması fikri benimsendi. Bu proje hazırlanarak OGM üzerinden Kalkınma Bakanlığına sunuldu. 

 

6- OGM Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez ziyareti 10.08.2017

10.08.2017 .  Toplantıda Masif Ahşap sektörünün desteklenmesinin genel Or. Ürünleri sektörünün geleceği bakımından önemli olduğunu, hammadde arz dengesinin sağlanmasının gereğini vurguladık. Kalkınma Bakanlığı ile yürütülen proje konusunda desteklerini rica ettik. Sn. Genel Müdür olumlu karşıladı, durumun farkında olduklarını, bu yönde çalışmalar yapıldığını belirtti. Ve toplantıdan birkaç gün sonrasında projenin yatırım programına alındığı bildirildi.

 

7- TOBB Orman Ürünleri Sektör Meclisi Toplantısı 15.08.2017

15.08.2017 İstanbul TOBB plazada Meclis Başkanı Ahmet Kahraman’ın başkanlığında yapılan toplantıya aynı zamanda Orman ürünleri sektör  meclis üyesi olan UAB başkanı Mahir Arın ve TORİD Başkanı Göksel Korkmaz katıldı. Sektörün güncel sorunları ve geleceğine dair görüşlerin dile getirildiği toplantıda OGM hammadde satışlarından kaldırılan fonların fiyatlara yansımasının beklendiği şekilde olmadığı aslında fiyat istikrarının daha önemli olduğu belirtildi fakat artan hammadde fiyatlarının hem masif ahşap sanayi hemde lif-yonga sanayiini olumsuz etkilediği belirtildi. Mobilya sektörünün sorunlarının fiyattan çok yapısal sorunlar olduğu dile getirildi ve mobilya ihracatında Ülkemizin elindeki imkanlara göre beklenen performansı yakalayamadığı anlaşıldı.

 

8- WOODRISE 2017 Kongresi: 12-15.09.2017

12-15 Eylül tarihlerinde Fransanın Bordo şehrinde uluslararası bilim(akademik), kamu ve sektör temsilcilerinden yaklaşık 1500 kişinin katıldığı FCBA Fransa, FPInnovation Kanada ve BRI Japonya'nın organize ettiği Orta ve Yüksek Katlı Ahşap Yapılar kongresine Türkiye'den 5 kişilik bir heyetle katıldık. Heyetimizde iki akademisyen iki öğrenci ve derneklerimizi temsilen TORİD Yön Kur. Üyesi UAB Gen. Sek. Celalettin Akça bulunuyordu. Akademisyenler BOUN dan İnşaat Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilmi Luş, ODTÜ İnşaat Müh. Öğ.görevlisi Prof.Dr. Ahmet Türer ziyaretçi olarak katıldılar. Birçok temas gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında kongrede sunum yapan meşhur Mimarlar Kengo Kuma, Michel Green, Bilim insanları Erol Karacabeyli, Prof. Ario Ceccoti, Prof. Andy Buchanan gibi dallarında duayen isimler vardı.

Kongrenin genelinden anlaşılan;  Ahşabın her türlü yapıda yani orta ve yüksek yapılardan köprülere, fabrika binalarından havaalanlarına okul ve spor tesislerinden hastane ve rehabilitasyon merkezlerine ve toplu konutlara kadar hayatımızın her alanında etkili bir şekilde yer alacağı şeklinde özetlenebilir.

 

9- TSE ile işbirliği ile ISO TC/165 Ahşap yapılar teknik komitesinin 2018 genel toplantılarının İstanbul'da yapılması ile ilgili çalışmalarımız UAB Yön. Kurulu'nun gayretleri ve destekleri ile olumlu sonuçlanmış ve toplantıların 10-14 Eylül 2018 de İstanbul'da yapılması kesinleşmiştir. Toplantılara Ahşap malzeme ve yapılar konusunda uzman yaklaşık 50 Dr.- Prof. seviyesinde uzmanlar katılmaktadır. Bu toplantılar süresi içinde TORİD ile beraber  Boğaziçi Üniversitesinde Ahşabın ülkemizde doğru ve yerinde kullanılması ve kaynaklarımızın doğru değerlendirilmesi konularını işleyecek kamu kurumları ve diğer tüm ilgilileri bilgilendirmek amaçlı uluslararası bir konferans düzenlemesi planlanmakta, çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca TSE Başkanı Sayın Sebahittin Korkmaz ile yapılan görüşmelerle, Orman ürünleri ve Ahşap teknik komitelerini canlandırmak ve uluslararası komitelere aktif katılım sağlayarak sektörün ihtiyacı olan standartların bilimsel olarak ortaya konması, güncellenmesi ve eksiklerin giderilmesi ile ilgili ortak çalışmalar başlatılmıştır.

Bu konularda çalışmalara katılabilecek, katkı sağlayabilecek üye veya ilgililer olacağını umuyor desteklerini bekliyoruz.

 

10- Bir AB(Avrupa Birliği) Projesi "Orman ve Orman Ürünleri bağlamında STK-Kamu işbirliği”

Avrupa Bakanlığı AB STK’lar Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Proje çağrısına 06.10.2017 de Proje lideri olarak müracat edildi.

Proje Lideri: UAB Ulusal Ahşap Birliği

Proje Ortakları TORİD ve ODTÜ

Proje iştirakçileri: OGM Orman Genel Müdürlüğü, BOUN, Zeytinburnu Belediyesi

Projenin Kapsamı: Sürdürülebilir çevre ve insan sağlığı bağlamında yenilenebilir bir yeryüzü kaynağı olan ormanlarımızın ve orman ürünlerimizin değerlendirmesi gereğine inanan ve bunu savunan, bu yönde çalışan ve katkı sağlayabilecek STK lar(UAB-TORİD) - Üniversiteler(ODTÜ-BOUN), belediyeler ve kamu kuruluşları(OGM) arasında işbirliği, koordinasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımını geliştirmek. Bu yolla STK’ların Orman ve Orman ürünlerinin çevre gereksinimlerini de gözeterek insan ve yerel kalkınma odaklı ulusal politikaların üretilmesine katkı sağlamasını gerçekleştirmek. Aynı zamanda ilgili STK’lara yönetsel ve kurumsal beceriler kazandırmak.

11- Ormancılık ve Ahşap endüstrisi uzmanı Prof. Chad Oliver ile buluşma:

UNDP-Türkiye ofisi yöneticilerinden Nuri Özbağdatlı'ının çağrısı üzerine 16.10.2017 de OGM İst. Böl. Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirildi. 

Katılımcılar:

Prof.Dr. Chad Oliver: Orman Mühendisi Yale Üniversitesi UNDP Danışmanı

Nuri Özbağdatlı: UNDP Türkiye Orman ve Orman ürünleri ile ilgili konuları da kapsayan İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi

Dr. Mahir Küçük: Eski Orman Su İşleri Bak. Müst. Yardımcısı UNDP-OGM Danışmanı

Göksel Korkmaz: TORİD Başkanı

Prof.Dr. Hilmi Luş: BOUN İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dernek Gen. Sek. Celalettin Akça

 

Ele alınan konular:

 

a- ABD Yale Üniversitesi Sürdürülebilir Ormanlar ve global endüstri,  Ormancılık ve Çevre Çalışmaları Müdürü Prof Chad Oliver ile tanıştık. Kendisi Orman ve orman endüstrisi konularında UNDP-OGM danışmanı. Bizim Ahşap sektörü ile ilgili projelerimizi destekliyor. Gelecekte ormanların artacağını ve orman ürünlerinin önem kazanacağını daha yaygın kullanılacağını öngörüyor.

 

b- Türkiye'de Orman ve orman ürünlerinin verimli değerlendirilmesi için UNDP-OGM-Üniversite ve STK ların ortak yürütebilecekleri çalışmaların faydaları üzerinde duruldu. Ahşabın yapıda kullanım imkanlarının geliştiği mimari ve mühendislik açıdan avantajları örneklerle dile getirildi, Woodrise 2017 temasları konuşuldu.

 

c- Ülkemiz ormanlarının gelişimi gelecekte ulaşacağı büyüklükler bakımından ahşabın yapıda kullanımının artırılması gerektiği, buna bir örnek olarak CLT üretim ve kullanımının öne çıktığı Chad hoca tarafından dile getirildi. ABD ve Avrupa'da bu ürünün üretim ve kullanımının hızla arttığı belirtildi. Chad hoca ABD kongresinde Kongre üyelerine CLT anlatmış.

 

d- 2015-2016 da UNDP-OGM-UAB ortak çalışması olarak hazırlanan ve BM GEF kurumuna sunulan "sürdürülebilir çevre ve kalkınma için ahşap yapı örnekleri" projesi GEF tarafından kabul edilmesine rağmen GEF in bütçe daraltması ve Orman ve Su İşleri Bakanlığının başka projeleri tercihi sebebiyle gerçekleşememişti. UNDP tarafından bu projenin yeni dönemde GEF e tekrar sunulması halinde fonlanabileceği belirtildi. Bu konuda ilgili  kurumlar nezdinde birlikte bir çalışma yapmamızın uygun olacağı değerlendirildi. Proje tekrar gündemde gelişmeleri takip ediyoruz.

 

e- TORİD'in öncülüğünü yaptığı UAB'nin desteklediği "Türkiye Orman Ürünleri Sektör Raporu" hazırlama çalışmalarında UNDP'nin de katkıları(Bilgi, uzmanlık ve ekonomist desteği) olabileceği konuşuldu ve bu raporun 2018 ilk yarısında tamamlanarak sonuçlarının Cumhurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara sunulması ve genel sunumunun da Eylül 2018 de yapılacak geniş katılımlı bir sempozyum/konferans ile kamuoyuna duyurulması konusu üzerinde duruldu. Çalışma akademik olarak başlatıldı akademisyenler seçildi. Yol haritası çalışmaları yapılıyor.

 

f- Bu toplantı sonrasında hep beraber OGM İst. Bölge Md. Recep Ateş ziyaret edildi.

Geçtiğimiz yıllarda İst. Bölge Müdürlüğü arazisi içinde  yapımını gerçekleştirilmek istediğimiz "Ahşap Müzesi" projesinin tekrar canlandırılması için Böl. Müdüründen TORİD Başkanı Göksel Korkmaz tarafından ricada bulunuldu. Kendileri konuyu araştırıp mevzuat yönünden bir engel yoksa tekrar ele alınabileceğini ve araştırıp döneceğini belirttiler. 

 

12- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri(SKH) Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Raporu

Kalkınma Bakanlığı tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi kapsamında Mayıs 2017 de UAB ve TORİD olarak bizim de katıldığımız ve görüş bildirdiğimiz çalışmalar neticesinde "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Raporu" taslağı hazırlanmış ve bu taslakla ilgili görüş talep edilmiştir. Aşağıdaki görüşler rapordaki ilgili başlıklar dahilinde bildirilmiştir. 

(http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/dokumine/)

 

Görüş ve önerilerimizin raporda uygun şekilde yer alacağı ümidiyle,

Bu görüşler TORİD ve UAB Yön Kur Üyesi Celalettin Akça tarafından kaleme alınmıştır. 

 

SKH 8

Başlığı altında Politika ve Stratejiler bölümüne yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörler olarak(8.2) Ormancılık ve Orman ürünleri sektörünün ilave etmesinde fayda olacaktır. Zira orman ürünleri özellikle ahşap kullanımı yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik özellikleri ile dünya çapında yaygınlaşmakta, emek yoğun ve ekonomik döngüsü yüksek bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Kaynakların verimli kullanımı, tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin artan biçimde iyileştirilmesi ve gelişmiş ülkelerin önderliğinde, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Modellerine Yönelik çalışmalar (8.4) bağlamında orman ürünleri ve ahşap kullanımının çevresel bozunmanın önlenmesinde önemli bir sektör oluşu dikkate alınmalıdır.

 

SKH 9

(9.4) bağlamında  Politika ve Stratejiler bölümüne temiz ve çevreye duyarlı endüstriyel süreçlerin kullanılmasını sürdürülebilir şekilde sağlayacak, aynı zamanda yenileştirilmesi, modernize edilmesi gereken ve ülkemizde yeteri kadar değerlendirilemeyen Orman ürünleri sektörünü ilave etmekte büyük fayda görüyoruz. 

 

SKH 11

(11.1) bağlamında Politika ve Stratejiler bölümüne konuta ulaşabilme ve gecekondu alanlarının iyileştirilmesi için dünyada bir çok örneği görülen hızlı, kolay kurulumlu, sağlıklı, sağlam, çevreci Ahşap yapıların yaygınlaştırılmasının ayrıca yerel kalkınmaya ve istihdamada katkısı olacaktır. Bu konuda Orman Su işleri Bakanlığı ve TOKİ bölgesel konut ve iyileştirme programları düzenleyebilir. Bu konu projeler başlığı altında da değerlendirilebilir.

 

(11.4 ve 11.c) Şehirlerde kültürel mirasın korunması kapsamında Ahşap Mimarinin ve kullanım gereçlerinin yerel ahşap malzemelerle üretilerek yerinde uygulanması o şehirlere ve topluluklara daha sürdürülebilir bir yaşam sunacaktır.  

 

SKH 12

(12.2) doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması kapsamında Orman ve orman ürünlerinin yönetim ve verimli değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması bu başlığın önemli bir konusu olduğu kanaatindeyiz. Ormanların ve orman ürünlerinin değerlendirilmesi kalkınma için stratejik öneme sahiptir. Bu raporda mutlaka yer verilmesi gerekir. Ormanlar Sürdürülebilir ve Yenilenebilir bir çok ürün ve faydanın kaynağıdır. Bunların başında Su, Hava ve Ahşap gelmektedir. Gelişmiş toplumlar bundan azami ölçüde ve bilinçli yararlanmaktadır.

 

(12.2 ve 12.8) Orman ürünleri(Ahşap) sürdürülebilir ve hızlı yenilenebilir, çevre dostu ürünlerdir. Bunların etkin kullanımı orta ve uzun vadede çok olumlu katkılar sağlar. 

Doğal bir yeryüzü kaynağı olan Orman ve ağacın doğru değerlendirilmesi ve kullanılması doğaya uyum içinde bir yaşam tarzı oluşturmadaki faydaları topluma aktarılmalıdır. Bu yönde bilgilendirme ve farkındalık oluşturma etkinlikleri gerçekleştirilmelidir.

 

(12.c) Fosil yakıt ve malzemelerin kullanımının azaltılması için Ahşabın üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmalı.

 

Orman ürünleri ve ormancılık sektörü dünyada ve ülkemizde kalkınma için çok önemli bir sektör olmasına rağmen raporda hiç yer verilmediği görülüyor. Yukarıdaki başlıklar ilgili SKH lar ile doğrudan ilgilidir ve kalkınma için önemli açılım ve modeller sunabilme potansiyeline sahiptir.

 

13- 11. Kalkınma Planı Hazırlık Orman Ürünleri Çalışma Gurubuna davet edildik.

Kalkınma bakanlığı ile yürütülen temaslar sonucunda 11. Kalkınma planına hazırlıkları için Orman ürünleri Çalışma Gurubuna Derneğimizi temsilen Gen. Sekreter Celalettin Akça ve dernek üyemiz Kenan Saraç çağırılmıştır. İlk toplantı 27.12.2017 de Ankara’da gerçekleştirilecektir.

 

14- Prof. Ario Ceccotti BOUN Semineri 17.11.2017 

Sn Erol Karacabeyli'nin(Kanada da Ahşap Yapı uzmanı ISO TC/165 Komite başkanı) tavsiyeleri ile derneğimizinde temas ve girişimleri ile Prof. Ceccotti "Deprem Bölgelerinde Çok Katlı Masif Ahşap Yapılar” başlığı ile dünyada hızla yükselen bir ahşap yapı malzemesi olan CLT(Çapraz Lamine Kereste blokları) ve bununla yapılan çok katlı binaların deprem, yangın performansları ve yapım teknolojileri hakkında bir seminer verdi. Prof. Ceccoti ye gelecek yıl Türkiye'de bir ahşap yapı dersi açmasını teklif ettik, prensipte kabul etti, gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor.

 

15- TORİD Eylem Planı sunumu ve Komitelerin belirlenmesi toplantısı 18.11.2017

Daha önce Arama Konferansı ve Eylem planı çalıştayı yapılarak devam eden sektörün yönünü belirleyen ve birçok üyemizinde katıldığı çalışmaların Komite üye belirleme toplantısı İst. OGM Bölge Müdürlüğü tesislerinde gerçekleşmiştir. Toplantıya Başkanımız Mahir Arın ve birçok yönetim kurulu üyemiz ve dernek üyemiz katılmıştır.

Toplantıda önce Konuşma ve sunumlarla başlanmış, bunlar Sanayi 4.0 ın Sn.Ali Tüzmen tarafınadan anlatıldı sunum, Prof. Dr. Ahmet Türer'in Yapıda ahşap kullanımı ile ilgili sunumu, OGM Daire başkanı Kenan Akyüz'ün Ormanlarımız ve orman ürünleri sunumu, UNDP den Nuri Özbağdatlının Projeler ile ilgili konuşması, Prof Gökhan Özertan'ın İşin ekonomisi ile ilgili yapılabilecekler hakkındaki konuşması ilgi ile izlendi.

 

Çalışma kapsamında komiteler ve hedefleri şu şekilde belirlenmiştir ;

İLETİŞİM VE İŞBİRLİKLERİNİ ARTTIRMA KOMİTESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM KOMİTESİ

STANDARTLAR VE REKABETİ GELİŞTİRME KOMİTESİ

KAMU VE STK’LARLA İŞBİRLİKLERİ KOMİTESİ

 

16- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 9. Endüstri Danışma Kurulu (EDK) toplantısı, 

24.11.2017 Cuma günü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Dündar ve Prof. Dr. Nusret As yönetiminde sektörden ve üniversiteden yaklaşık 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda; Orman Endüstri Mühendisliği bölümü Mühendislik Tasarımı ders içeriklerine ve projelerine sektörün katkısı ve işbirliği imkanları. Bölümde yapılacak tez ve projelerin sektörün teknik sorunlarına çözüm olabilecek konulardan seçilmesi, Stajların 2-3 haftalık değil en az 6 aylık olması ve hem öğrenciye hem işverene verimli hale getirilmesi gibi konular konuşuldu. Sanayi ve Üniversite işbirliğinin önemi birkez daha vurgulanmış oldu.

 

17- Kocaeli Üniversitesi İnşaat Fakültesi Seminer 14.12.2017

İnşaat Fakültesi hocalarından Sn. Doç.Dr. Fuat Okay ve Sn. Yard.Doç.Dr. Erkan Akpınar'ın davetleri ile İnşaat Mühendisliği Öğrenci kulübünün düzenlediği "Ahşap ve Ahşap Yapılar" günü öğrenci ve öğretim görevlilerinin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Sunumları ile katılanlar: Prof Dr. Türker Dündar (İst. Üni. Orman End. Mühendisliği), Göksel Korkmaz- TORİD Başkanı-Mimar İlyas Terzi (UAB  Üyesi) - Mehmet Akif Asmaz (UAB Yön. Kur. Üyesi)

 

18- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım sunumları 18.12.2017

Sakaryada yapılması düşünülen bir meydan düzenlemesi işinin Ahşap yapılması konusunda alınan bilgi üzerine(M.Akif Asmaz) bir ahşap gönüllüsü arkadaşımızın(Orman Müh. Haluk İkizoğlu) girişimleri ile Sakarya Belediye Başkanı Sn.Zeki Toçoğlu ile görüşme sağlanmış ardından Başkan ve teknik ekibi ile bir toplantı düzenlenerek Ahşap ve Ahşap Yapılar konusunda bilimsel ve teknik sunumlar yapılarak bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Sunumlara ilginin yoğun olduğu toplantıda ahşap ve ahşap yapılarla ilgili farkındalık oluşturulmuş, Sn. Belediye Başkanı ve teknik ekibi memnuniyetlerini ve faydalı bir çalışma olduğunu belirtmişlerdir.

 

19- 11.Kalkınma Planı(2019-2023) çalışmaları

Kalkınma Bakanlığınca yürütülen 11.Kalkınma planı(2019-2023) çalışmaları kapsamında Ormancılık ve Orman Ürünleri ile ilgili ilk toplantı 27.12.2017 Çarşamba gün Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantılarda önümüzdeki 5 yıl içinde Ormancılık ve Orman ürünleri sektöründe yapılacak çalışmalar ve öngörüler ele alınıyor.

 

20- TSE Toplantı 28.12.2017

28.12.2017 tarihinde Ankara TSE Başkanlık makamında Sn. Başkan Sebahittin Korkmaz ve Standart oluşturma merkezi Başkanı Sn.Niyazi Seçgin ile aşağıdaki konuları içeren bir toplantı gerçekleştirdik.

I- ISO TC/165 Ahşap yapılar T.Komite toplantılarının 10-14 Eylül 2018 de İstanbul'da yapılması ile ilgili TSE katkıları neler olabilir diye sorduk. TOBB'un İstanbul Levent'te Kanyon AVM ye yakın plazasında olabileceğini belirttiler.

 

II- TSE "TK 31 Orman ve Orman Ürünleri Teknik komitesi" çalışmalarına katkı vermek amacıyla üye ve başkan tayini konusunda birlikte çalışma yapabileceğimiz değerlendirildi. TSE'nin Standart yapmadığı standart yapımına zemin ve format hazırladığı standartları standartlara ihtiyacı olan sektörlerin kendi teknik uzmanlarının yapması gerektiği vurgulandı. Orman Ürünleri Teknik Komitesinde Sektörden Teknik uzman bulunmadığı sadece bizimde onur üyemiz olan Prof.Dr. Ahmet Türer'in kayıt yaptırdığı belirtildi. Prof.Dr. Coşkun Köse müracaatı var o da onaylanacaktır. Başka işinin uzmanı üye veya ilgili kişilerin başvuruda bulunması standartlarımızın güncellenmesi, oluşturulması uluslararası standart detaylarına ulusal çıkarlarımız doğrultusunda katkı sağlanması çok önem arz ediyor. Kendi standardını yapamamış bir sektör yabancıların koydukları standartlara aleyhimize dahi olsa uymak zorunda kalıyor yada uyamayıp iş kaybediyor.

Ayna komitelere üye olmanızı rica ediyoruz. Müracat edenler müracatlarını derneğe bildirirlerse dernek bünyesinde de bir standartlar komitesi oluşturabiliriz.

TSE nin sektörümüzle ilgili Teknik Komite adı "TK 31 Orman Ürünleri Teknik Komitesi".

 

Ayna komiteler:

MTC 13 Ahşap Yapılar  

MTC 133 Odun ve odun ürünleri. 

MTC 157 Mobilya

 

Şartlara ve başvuru detaylarına https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2091&ParentID=3516 bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz..

 

III- Ahşap ile ilgili standartlardan sektörümüz için önemli gördüğümüz öncelikli bazı standartların tercümelerinin yapılması, gerekli olanlarına ulusal ekler ve rehberler hazırlanması çalışmalarını başlatıp gerçekleştirmemiz için işbirliği imkanları konuşuldu. 

 

Örnek olarak

TS EN 14081-1/2/3 Yapı kerestesi

TS EN 14080 Lamine Ahşap Yapı malzemesi (kiriş/kolon)

TS EN 1995-1/2/AC Ahşap Yapı Yangın tasarımı

 

Tercüme ve bunlara ulusal ekler ve rehberler hazırlanması ancak özel sektör temsilcisi ve ilgili stk ların gayreti ile olabileceği anlaşıldı.

 

IV- Dernekler olarak Standart uygunluk denetimi yetkisi alarak firma ve üreticilere belgelendirme hizmetleri verebileceğimiz dile getirildi. Ahşabın doğru ve yerinde kullanımını sağlamanın ancak standartlara uygun üretim ile mümkün olabileceği vurgulandı. Bunu gerçekleştirmek içinde üretim aşamasında uygunluk denetimi yapılması gerektiği tarafımızdan belirtildi ve teyit edildi. 

 

21- TOBB Orman Ürünleri Sektör Meclisi toplantısı 28.12.2017 Ankara

 

Senenin son toplantısında sektörün günlük sorunları tartışıldı. 

- Palet ve Ambalaj sanayinin hammadde talepleri  OGM yetkililerine iletildi. 

- Tomruk ve endüstriyel orman ürünlerindeki genel fiyat artışlarının önüne geçilmesi, üretimin artırılması konuları OGM yetkililerine iletildi. OGM nin görevinin fiyat ve mal arz istikrarını sağlamak olduğu vurgulandı.

- Yukarıda bahsi geçen ve derneğimizin özellikle üzerinde durduğu standart oluşturma ve uygulama konularında TSE tarafından bilgilendirme amaçlı bir sunum yapıldı. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar